EKO_ZNAKeko_sola
Spletna stran projekta:

V šolskem letu 2017/2018 bomo poleg uresničevanja kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela vzgajali učence za okoljsko vzgojo, zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose, pri čemer bomo sledili viziji šole in smernicam vzgojnega načrta.
Cilji ekošole:

 • Vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine;
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje);
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
 • Povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše; 
 • Sodelovanje z nacionalno koordinacijo eko šole in lokalno skupnostjo;
 • Promocija eko šole.

Projekti:

 • Altermed;
 • Odgovorno s hrano;
 • Šolska vrtilnica;
 • Ekokviz;
 • Ekobranje za ekoživljenje in ostali projekti.

Dejavnosti:

 • ločeno zbiranje odpadkov – papir, plastika, biološki odpadki, ostali odpadki;
 • zbiralne akcije – papir, baterije, zamaški, tonerji in kartuše;
 • čistilna akcija v Občini Puconci;
 • dnevi dejavnosti (Medsebojni odnosi, Lokalno pridelana hrana,
 • Ogled HE Fala, Energetski dan, Obisk Eko socialne kmetije …)
 • delavnice;
 • OVE (obnovljivi viri energije) in URE (učinkovita raba energije) – vključevanje teh vsebin pri pouku tehnike in tehnologije, naravoslovja, fizike, kemije, biologije, gospodinjstva itd.;
 • Dan Zemlje.

 

 

 

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)