EKO_ZNAKeko_sola
Spletna stran projekta:

V šolskem letu 2016/2017 bomo poleg uresničevanja kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela vzgajali učence za okoljsko vzgojo, zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose, pri čemer bomo sledili viziji šole in smernicam vzgojnega načrta.

 Cilji:

  • vzgoja za okoljsko odgovornost;
  • vzgoja za zdrav način življenja;
  • učinkovita raba naravnih virov – voda, energija;
  • vzgoja za ločeno zbiranje odpadkov;
  • sodelovanje z nacionalno koordinacijo eko šole in lokalno skupnostjo;
  • promocija eko šole

V okviru nacionalnega programa eko šole se bomo vključili v izvajanje naslednjih projektov: Odgovorno s hrano, Šolska vrtilnica, Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje …