V projekt smo vključeni od šolskega leta 2017/2018 in traja 5 let. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop “Bralna pismenost in razvoj slovenščine”. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega. S projektom želimo doseči, da bi branje postalo vrednota.

V tem šolskem letu bodo dejavnosti projekta OBJEM usmerjene v razvoj in uporabo inovativnih pedagoških pristopov in strategij, ki bodo pripomogli k povečani motiviranosti učencev za branje ter k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti učencev. Učitelji se bomo udeleževali usposabljanj, ki jih znotraj projekta pripravlja ZRSŠ, v pouk bomo vnašali inovativne pristope s poudarkom na gradnikih bralne pismenosti. Primere dobre prakse bomo znotraj kolektiva izmenjevali s kolegialnimi hospitacijami, s pomočjo spletne učilnice pa jih bomo prenašali tudi na implementacijske šole.

Cilj projekta OBJEM je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti učencev.

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)