Projekt traja 5 let in je namenjen razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop »Bralna pismenost in razvoj slovenščine«. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. Cilj projekta sovpada tudi z učnimi cilji naše šole, saj je že nekaj šolskih let naš učni cilj razvijanje bralno učnih strategij in izboljšanje bralnega razumevanja. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega. S projektom želimo doseči, da bi branje postalo vrednota. Pri tem je slovenščina v več vlogah, in sicer kot strokovni jezik, učni jezik in kot predmet.

Cilj projekta OBJEM je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti učencev.

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)