Evropski projekt mreže Zdravih šol bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2019/20. V okviru projekta Zdrave šole se zdravje pojmuje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh udeleženih, in sicer učencev, zaposlenih na šoli, staršev in starih staršev. Že šesto leto dopolnjujemo oz. nadgrajujemo temo duševnega zdravja, čemur primerno so izbrane tudi naše dejavnosti. K omenjeni temi pa bomo dodali še dejavnosti s področja prehrane in gibanja. V izvajanju dejavnosti se povezujemo z drugimi projekti na šoli, interesnimi dejavnostmi, navezujemo se na upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šole. Prav tako sodelujemo z lokalno skupnostjo in s šolsko zdravstveno službo. S pomenom zdravega življenjskega sloga želimo ozavestiti vse udeležence, hkrati pa je naš cilj, da bi se v načrtovane dejavnosti vključevalo čim večje število učencev, zaposlenih, staršev, starih staršev in ostalih. Želimo si, da bi skrb za zdravje postala naš skupen cilj, zato bomo tudi v prihodnje delovali v smeri razvijanja dobrih medsebojnih odnosov ter izboljševali sodelovanje med šolo, domom in skupnostjo.

Spletna stran: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

 

 

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)