Projekt ima naslov TAG – Mesto iger. Partnerske šole v projektu so: šola iz Španije, Grčije, dve šoli iz Turčije, OŠ Puconci in koordinirajoča šola iz Nemčije. Projekt je potrjen za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2021. Skupno število udeležencev v projektu znaša 1350, starost vključenih otrok in učencev pa od 5 do 10 let. Tri temeljna področja, ki jih bomo z metodo igre obravnavali so pismenost, matematika in naravoslovje. Cilj projekta je prenos pridobljenega znanja v projektu v življenje posameznika ter poiskati ustrezno igro iz nabora, ki posameznika vodi do znanja. Dejstvo je, da igra spodbuja otrokovo motivacijo za učenje ter da so otroci sposobni prenesti naučeno znanje v svoje življenje.

Aktivnosti v projektu so razdeljene na 6 tem:

  1. matematika,
  2. tuji jezik in učenje jezika,
  3. 3.okolje in klimatske spremembe,
  4. naravoslovje (znanost) in tehnologija,
  5. zdravje, etika in demokracija ter
  6. bralna pismenost in kulturna dediščina.

V načrtovano je bilo, da prvo leto sodelovanja izvedemo prve tri sklope, vendar zaradi pandemije koronavirusa 3. sklopa nismo mogli izvesti. Izvedene aktivnosti v prvem letu projekta so bile pozitivno ocenjene, tako se projekt nadaljuje tudi v šolskem letu 2020/2021. V skladu s priporočili slovenske Nacionalne agencije je želena fizična izmenjava, v kolikor ta zaradi nastale situacije ne bo izvedljiva, bodo aktivnosti iz sklopov 3. – 6. potekale na daljavo. V kolikor se bodo vse partnerske šole strinjale in bodo to odobrile posamezne Nacionalne Agencije, bomo projekt podaljšali z namenom, da čim več načrtovanih aktivnosti izvedemo po zastavljenem načrtu in v obliki fizičnih izmenjav.

OŠ Puconci je odgovorna za pripravo sklopa okolje in klimatske spremembe. V mednarodne izmenjave so vključeni učitelji in vzgojitelji. Ker je projekt finančno podprt s strani EU, sledi tudi evropskim izhodiščem po katerih želi znižati mejo pod 15 % pri 15-letnikih, ki nimajo ustreznih sposobnosti pri matematiki, naravoslovju in branju, WHO ugotavlja, da je ⅓ 11-letnikov predebelih oz. imajo prekomerno  telesno težo, nato naravnanost Evropejcev glede skrbi za okolje – kljub dobremu zavedanju o problemih in klimatskih spremembah se ne obnašamo dovolj okolju prijazno in kot zadnje, v državah EU je opazen porast medvrstniškega nasilja, ki ga želimo z delom v projektu omiliti.

Pričakovani rezultati projekta so: nova EU matematična namizna igra, nova EU jezikovna igra s karticami, nova EU digitalna aplikacija s področja okolja in klimatskih sprememb, nova EU zdrava hrana in zdrav obrok ter nova EU lutkovna predstava. Načrt izvedb je razdelan po mesečnih obdobjih in vsaka šola je nosilka ene teme. Določene so tudi mednarodne izmenjave in šole nosilke le-teh. Za vsako srečanje šola gostiteljica na določeno temo pripravi 2 tradicionalni igri, 2 igrani igri (lutke), 2 IKT igri, 2 igri v naravi, 2 sodelovalni igri – timski igri, 2 STEM aktivnosti, 2 namizni igri/igri s kartami, 2 kreativni igri in igro ročne spretnosti, 2 igri s področja glasbe in umetnosti ter 2 notranji gibalni igri/aktivnosti.O projektu bomo posneli kratki film, v zavodu bomo imeli kotiček, kjer bomo sproti objavljali aktivnosti in igre, objavljali preko portala eTwinning in na koncu izdali e-knjigo o projektu.

Spletna stran: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)