Projekt »Šolski EKO vrtovi«

Šolski EKO vrt je sodoben učni pripomoček in čudovita popestritev šolske okolice ter zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo.

Zraven šole stojijo EKO učilnica, permakulturni vrt, visoke grede, čutna pot, učilnice na prostem, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave na svojih vrtovih. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka  na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja  in zdrav način življenja.

V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli naslednje aktivnosti:

  • skozi celo šolsko leto bomo v okviru podaljšanega bivanja aktivno urejevali in skrbeli za šolski vrt, visoke grede ter cvetlične gredice,
  • izdelali številne naravne izdelke iz zelišč za novoletni bazar ter priložnostna šolska darila,
  • sodelovali s projektom popestrimo šolo ter skupaj izvedli številne popoldanske in sobotne delavnice,
  • aktivno sodelovali s projektom Zdrava šola ter Eko šola,
  • izvedli delavnice ob naravoslovnih dnevih učencev od 1. do 9. razreda,
  • izvedli popoldansko neformalno srečanje z učenci, starši, starimi starši ter širšo lokalno skupnostjo ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2021.

Spletna stran: http://www.solskiekovrt.si/

(Skupno 176 obiskov, današnjih obiskov 1)