Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Sodelovanje s starši je namenjeno sprotni izmenjavi potrebnih informacij za uspešnost in dobro počutje otrok v šoli. Posebna vrednost uspešnega sodelovanja je v enotnih načinih ukrepanja pri vzgoji in šolanju, zato si s starši želimo rednih stikov in pričakujemo vsaj mesečno sodelovanje s šolo v okviru krajših pogovorov z
razrednikom ali posameznim učiteljem.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke,
druge oblike dela s starši ter kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo v šolskem letu 2021/2022 zaradi zdravstvene situacije in s tem priporočil in usmeritev NIJZ in MIZŠ, potekali na
daljavo: po telefonu, preko elektronske pošte, s pomočjo videopovezave…

Izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli, ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti obveščeno vodstvo šole.
Skupne individualne pogovorne ure v popoldanskem času bodo v letošnjem šolskem letu na:

  • OŠ Puconci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro;
  • POŠ Mačkovci: vsako drugo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro;
  • POŠ Bodonci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro.

Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki:

  • od 9. do 16. septembra 2021: predstavitveno-načrtovalni (organizirani po oddelkih ob upoštevanju priporočil NIJZ);
  • 9. februar 2022: izobraževalni
  • junij 2022: zaključna prireditev, prikaz-predstavitev dela in uspehov po oddelkih.

7. decembra 2021 bomo v popoldanskem času izvedli božično-novoletni bazar.
Izkupiček denarja bo namenjen za potrebe naših otrok.

Individualne govorilne ure učiteljev so objavljene tukaj.

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost