POSLIKAVA ŠOLSKEGA ČEBELNJAKA

Na OŠ Puconci je skrb za čebele velikega pomena, saj se zavedamo, kako pomembne so čebele za ljudi. Imamo svoj čebelnjak z desetimi družinami čebel. V letošnjem šolskem letu nam je gospod ravnatelj Štefan Harkai zaupal zelo pomembno nalogo: poslikavo desetih novih panjev. (več …)

DOŽIVETJE V BOHINJU

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se članice turističnega podmladka odločile, da bomo sodelovale na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Pripravile smo turistični proizvod “Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov” ter ga predstavile na regijskem srečanju v Mariboru. Tam smo prejele dve zlati priznanji, in sicer za sodelovanje ter za najboljšo predstavitev na turistični tržnici. (več …)

GEOGRAFSKO RAZISKOVANJE

V sklopu učnih ur namenjenih raziskovanju geografskih procesov in pojavov si lahko učenci pridobijo številne izkušnje, preizkusijo svoje sposobnosti, spretnosti in veščine. Za širjenje geografskega znanja so ob začetku šolskega leta določili, da bodo raziskovali in proučevali na konkretni življenjski problematiki. Osredotočili so se na raziskovanje podnebnih sprememb, svetlobnega ter zvočnega onesnaževanja in pripravili predavanje ter delavnice za vrstnike. (več …)

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE

Zveza prijateljev mladine Slovenije je v šolskem letu 2021/2022 razpisala raziskovalno temo »Snaga k zdravju pomaga«, Nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi.

V okviru programa mladi raziskovalci zgodovine so učenci OŠ Puconci v tekočem šolskem letu raziskovali nalezljive bolezni v Prekmurju in boj z njimi skozi čas ter pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Ljudsko zdravilstvo in boj z boleznimi v preteklosti ter predstavitev le-te. (več …)

ŠOLA V NARAVI 5. R – DEBELI RTIČ

Končno so tudi petošolci dočakali šolo v naravi, kjer so se pet dni predajali dejavnostim na prostem in ob tem dosegali tudi nekatere cilje iz učnih načrtov 5. razreda ter se učili preko izkušenj in bogatih doživetij v naravi.

Fotografije

DRŽAVNI FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA »Z Gorenščico po kapljo zdravilnih učinkov«

Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo sta v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisala 36. državni festival Turizmu pomaga lastna glava. Z razpisano temo »Voda in zdravilni turizem« so tako osnovnošolsko mladino vzpodbudili k razmišljanju ter oblikovanju novih dogodivščin ob/na vodi ter predstavitvi vode kot turističnega potenciala.

(več …)

ERASMUS KA1 – ŠVEDSKA

Učitelj Bojan Ropoša se je v sklopu projekta Erasmus KA1 – Konzorcij za mednarodne mobilnosti udeležil seminarja na Švedskem. Seminar je potekal od 15.5.2022 do 20.5.2022 v majhnem švedskem mestu Brokind, cca 250km južneje od švedske prestolnice Stockholm. Tema seminarja je bila Narava – fantastična učilnica za učenje.

(več …)

Dostopnost