ŠOLSKA PREHRANA

JEDILNIK

 

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2019/20 v šoli za učence nudimo obroke, in sicer:

 • malico,
 • kosilo in
 • popoldansko malico po 15. uri – za učence od 1. do 5. razreda, ki so v podaljšanem bivanju

Cene šolske prehrane:

Prehrano vodimo s pomočjo e-Asistenta (modul prehrana), tako da vas prijazno naprošamo, da vse morebitne spremembe pravočasno javljate v tajništvo oz. razredniku.

Starši oz. naročnik lahko naročila šolske prehrane:

 • TRAJNO PREKLIČE tako, da pokliče v tajništvo in navede datumsko, kdaj se naj trajno odjavi prehrana;
 • ZAČASNO ODJAVI za naslednji dan oz. dneve tako, da pokliče v tajništvo na telefonsko številko 02/545 96 00 med 7.00 in 8.00 uro, ali pošlje odjavo po elektronski pošti tanja.horvat@ospuconci.si

Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure zjutraj, se šteje za pravočasno in velja z naslednjim delovnim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani se ne odštevajo oz. ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Za dietno prehrano se upošteva samo zdravniško potrdilo. Starši na spletni strani šole najdete obrazec Vloga za zagotovitev dietne prehrane. Obvezna priloga obrazca je zdravniško potrdilo. Iz potrdila mora biti razvidna vrsta diete s konkretno navedbo živil oz. sestavin, ki jih učenec ne sme uživati ter časovno obdobje trajanje diete. Potrdilo naj bo izdano na obrazcu Potrdilo o medicinsko inducirani dieti za otroka, skupaj s Katalogom medicinsko induciranih diet. Vlogo skupaj s potrdilom oddajte razredniku oz. vodji šolske prehrane.

Vloga za zagotovitev dietne prehrane – 2019/20

Kosilo je možno opraviti v času od 11.30 do 13.30 ure; za učence višjih razredov je organiziran odmor za kosilo med 13.05 do 13.25 ure.

Vodja šolske prehrane je učiteljica Sonja Franko, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še vzgojiteljica iz vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.


Subvencionirani obroki – malica in kosilo

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 eurov.
 • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov.

SKUPINA ZA PREHRANO

Na predlog ravnatelja je imenovana skupina za prehrano, ki jo sestavljajo:

 • Sonja Franko (vodja šolske prehrane)
 • Milan Časar
 • Liljana Gomboc
 • Valentina Murgelj

Skupina za prehrano se vsako šolsko leto znova potrdi.

Naloge skupine za prehrano so:

 • sestava jedilnikov,
 • obravnava predlogov in pripomb učencev oz. staršev,
 • opravlja druge naloge.

 

(Skupno 10.928 obiskov, današnjih obiskov 1)