Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Podrobnosti dogodka


ORGANIZACIJA IN IZVEDBA NARAVOSLOVNEGA DNE ZA UČENCE 6. RAZREDA

 Datum izvedbe: 22. 9. 2016

UVOD:

 • učenci 6. a, 6. b in 6. c razreda z razredničarkami se zberejo v veliki telovadnici šole (1. šolsko uro)
 • izvajalke delavnic naravoslovnega dne (Darja Cigüt, Nina Cigüt in Maja Šebjanič Oražem) učence in učiteljice pozdravijo ter na kratko predstavijo program dela
 • razporedimo se v krog in izvedemo dejavnost »jutranji krog«, pri kateri zapojemo pesem »Dobro jutro sonce, dobro jutro dan« in drug drugega pozdravimo
 • ogrejemo se s kratko jutranjo aerobno vadbo

DELAVNICE:

 • 3 delavnice (potekajo v matičnih razredih):
 1. Dobra družba (Darja Cigüt)
 2. Povežite se! (Izkušnja sodelovanja v skupini) (Nina Cigüt)
 3. Vsak po svoje, a vsi po skupni poti (Maja Šebjanič Oražem)

 

 1. OPIS DELAVNICE »Dobra družba«

 Potek delavnice:

 • Uvod: Predstavimo se
 • Razvozlamo pomen slovenskih pregovorov
 • Jedro: »poiščemo« naslov današnje delavnice
 • Preberemo in se pogovorimo o pomenu zgodbe Orlič in kokoši (priročnik Iskalci biserov)
 • Razmišljamo: Zakaj je pomembno – S kom se družiš?
 • Zaključek: naredimo kapsulo razreda.

 

 1. OPIS DELAVNICE »Povežite se!«

 

 • najprej naredimo vajo BrainGym-a (P. A. C. E)
 • preidemo na socialno igro – za ogrevanje – kjer med igro ne govorimo in se ne sporazumevamo niti neverbalno:
 1. učenci se postavijo v vrsto po velikosti
 2. učenci se postavijo v kolono po začetnih črkah svojega imena po vrsti – kot si sledijo črke v abecedi (od A do Ž)
 • predstavim cilj delavnice Povežite se!: sodelovanje pri reševanju problema, opredelitev določenih sodelovalnih in tekmovalnih vrst vedenja in opis, kako le-te vplivajo na izvedbo skupinske naloge
 • učenci se razdelijo v skupine (s po 4-5 učenci) – naključno izžrebajo
 • vsaka skupina sedi okoli mize
 • en član iz vsake skupine dobi navodilo, da naj samo opazuje, vsi ostali člani pa se igrajo
 • učencem podam navodila:

 

 1. Vaša naloga je sestaviti 8 kvadratov ENAKE velikosti.
 2. Pogovarjanje, kazanje ali drugo nebesedno sporazumevanje ni dovoljeno.
 3. Igralec lahko kadarkoli poda dele sestavljanke kateremukoli članu skupine.
 4. NE smeš prositi ali na kakršenkoli način pokazati, da želiš koščke sestavljanke koga drugega iz tvoje skupine.
 5. Časovne omejitve ni. Igra se konča, ko ste zaključili nalogo.

 

 • vztrajam, da vsaka skupina nalogo rešuje sama
 • na koncu igre opazovalci dajo svoji skupini povratno informacijo
 • skupinski pogovor o dejavnikih, ki so pospeševali ali zavirali reševanje naloge v skupini
 • zaključek: »Bal-a vi-x«- učence spodbudim, da bomo izvedli vajo skupinskega predajanja taktilnih vrečic (napolnjenih z rižem). Skupaj izvajamo nalogo v krogu po navodilih učitelja – ponavljamo predstavljeni vzorec. Razvijamo pozornost in koncentracijo ter spodbujamo sledenje in sodelovanje v skupini.

 

 1. OPIS DELAVNICE »Vsak po svoje, a vsi po skupni poti«

 

 • Delavnica je zasnovana po načelih formativnega spremljanja in vsebuje nekaj elementov le-tega.
 • Za uvod učenci med naborom fotografij izberejo tisto, ki pove nekaj o njem, ga označuje …, in povedo svoje ime in utemeljijo, zakaj so jo izbrali.
 • V osrednjem delu izvedemo možgansko nevihto na temo medsebojni odnosi. Napovem namen in cilje delavnice, nato pa vsak učenec na svoj delovni list napiše, kaj si želijo glede medsebojnih odnosov v razredu in česa si ne želijo ter kako bi lahko oni doprinesli k uresničitvi teh želja. Pogovorijo se v parih in nato v skupinah.
 • Na koncu v zaključnem delu skupne ugotovitve po skupinah napišejo na list papirja. Pogovorimo se o strategijah, ki jim bodo pomagali pri skupnih ciljih – dobrih medsebojnih odnosih v razredu. Dogovorimo se, da bomo med šolskim letom in ob koncu pouka spremljali, ali so dosegli zastavljene cilje in pregledali »dokaze«, ki kažejo na to, ali so jih res uspeli doseči.

 

ZAKLJUČEK:

 • vsi učenci se ponovno zberejo v veliki telovadnici šole
 • pogovorimo se o njihovih vtisih, počutju tekom naravoslovnega dne
 • delo zaključimo s pozitivnim sporočilom in zadnjo aktivnostjo – Meditacijo – vodi učiteljica Nina Cigüt; lahko se igramo tudi igro s prepletanjem volne (če bo na voljo še dovolj časa)
 • po zaključku 5. šolske ure učenci opravijo kosilo

 

PRILOGA (pdf)

Pripravila: Nina Cigüt, spec.ped.

Puconci, 16. 9. 2016

(Skupno 506 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost