Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Izbirni predmeti

V devetletni osnovni šoli izvajamo izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu. So način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. 

Ti predmeti učencem omogočajo, da poudarijo »močne« strani svojih interesov in sposobnosti. Hkrati so tudi priložnost, da se učenci pri njih izkažejo in so uspešni. Vsem izbirnim predmetom je skupno, da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese in sposobnost. Izbirni predmet je obvezen in ocenjen ter predstavlja  možnost za širitev znanj in napredka učencev.

Predmeti pa se razlikujejo tudi glede na čas trajanja, in sicer:

  • triletni predmeti (učenec jih  lahko izbere vsa tri leta);
  • triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj);
  • enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu);
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).
Izbirni predmet Ime in priimek učitelja
Izbrani šport nogomet Vlado Gomboc
Likovno snovanje 1 Monika Prelog
Likovno snovanje 2 Monika Prelog
Likovno snovanje 3 Monika Prelog
Načini prehranjevanja Sonja Franko
Nemščina 7 Mihaela Škrilec Kerec
Nemščina 8 Mihaela Škrilec Kerec
Rastline in človek Mihaela Škrilec Kerec
Obdelava gradiv – Umetne snovi Alenka Cör
Poskusi v kemiji Melita Ficko Sapač
Računalniška omrežja Jure Rems
Sodobna priprava hrane Sonja Franko
Šport za sprostitev Gomboc Vlado
Šport za zdravje Milena Peroš
Turistična vzgoja Mateja Žökš
Urejanje besedil Jure Rems

 

V šolskem letu 2015/2016 so se četrtošolci in petošolci odločali  ali bodo obiskovali neobvezne izbirne predmete, ki so del razširjenega programa OŠ  in se izvajajo po končanem rednem pouku.

Neobvezni izbirni predmet Ime in priimek učitelja
Nemščina OŠ Puconci Mihaela Škrilec Kerec
POŠ Mačkovci Larisa W.G. Konkolič
POŠ Bodonci Irena Sabo

Računalništvo

OŠ Puconci Jure Rems

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se vpiše v spričevalo. Ko učenec izbere neobvezni izbirni predmet postane to zanj obvezno  in morajo starši  vse izostanke opravičevati  na enak način kot pri obveznih predmetih. Učenci so lahko izbirali med nemščino, športom, umetnostjo in računalništvom. Na podlagi prijav se izvajajo nemščina na POŠ Mačkovci in na POŠ Bodonci. Na OŠ Puconci pa se izvajata nemščina in računalništvo.

 

(Skupno 390 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost