Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

OBJEM

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

V tem šolskem letu bodo dejavnosti projekta OBJEM usmerjene v razvoj in uporabo inovativnih pedagoških pristopov in strategij, ki bodo pripomogli k povečani motiviranosti učencev za branje ter k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti učencev. Učitelji se bomo udeleževali usposabljanj, ki jih znotraj projekta pripravlja ZRSŠ, v pouk bomo vnašali inovativne pristope s poudarkom na gradnikih bralne pismenosti. Primere dobre prakse bomo znotraj kolektiva izmenjevali s kolegialnimi hospitacijami, s pomočjo spletne učilnice pa jih bomo prenašali tudi na implementacijske šole.

Kaj je naš cilj?

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije/pristope in pedagoške prakse, ki bodo  tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev, še posebej na področju bralne  pismenosti.

Naše naloge in cilji so:

  • razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc učencev, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje posredno tudi na trg dela,
  • razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine in z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin,
  • razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig,
  • razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole/predmeta) po celotni vertikali izobraževanja …

 

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

(Skupno 103 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost