Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Spoštovani starši, dragi učenci.

Šest tednov je, odkar zaradi izrednih razmer delamo drugače. Trudimo se, da bi vsem omogočili enake možnosti, a se zavedamo, da je to zaradi mnogih dejavnikov zelo težko. Učitelji zagnano ter ustvarjalno iščejo vse mogoče pristope in načine pomoči, da bi vas pri pouku na daljavo čim bolj pritegnili, vas motivirali ter obenem bogatili z novimi (spo)znanji. Seveda je veliko truda v drugačen način dela vloženega tudi z vaše strani, dragi učenci.

S ponedeljkom se začnejo prvomajske počitnice (od 27. 4. do 1. 5.), ki smo si jih vsi zaslužili, tako učenci kot učitelji. V tem času ne bo šolskih obveznosti.

Izkoristite počitnice za nabiranje nove energije. Lahko tudi tako, kot smo vam enkrat že napisali: z gibanjem, z družabnimi igrami, poglejte kakšen dober film ali risanko, preglejte foto albume in obujajte lepe spomine, pojte, plešite, pripovedujte zgodbe in šale, rišite, pišite dnevnik ali pisma prijateljem, pogovarjajte se, opravljajte hišna dela, pomagajte. In ne pozabite: bodimo strpni, spoštujmo se, imejmo se radi in predvsem skrbimo za svoje zdravje.

V mesecu maju bomo začeli z ocenjevanjem – na daljavo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala Sklep o ukrepih o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2019/20, ZRSŠ pa Priporočila za ocenjevanje znanja v OŠ.

Ocenjevanje znanja učencev

Ocenjevanje znanja učencev se v času izobraževanja na daljavo lahko izvaja tudi individualno.

Pri predmetih z največ dvema urama tedensko se znanje učencev oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu. 

Znanje učenca se v 2. ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.

Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, glede na cilje oziroma standarde znanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učencu, ki je v 2. ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Učitelj učencu zagotovi možnost popravljanja ocen. 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja učenca s posebnimi potrebami učitelj upošteva individualiziran program, ki se v času izobraževanja na daljavo prilagodi nastalim razmeram.

 

Pri ocenjevanju znanja bo učitelj uporabljal načine, oblike in metode, s katerimi so se učenci seznanili že v okviru dejavnosti preverjanja. Učitelj se izogiba ocenjevanju znanja s pisnimi preizkusi znanja. 

Učenec ima možnost izboljšati izdelek/dokaz o naučenem, ki bo ocenjen, na podlagi povratnih informacij, ki izhajajo iz kriterijev ocenjevanja znanja.

Priporoča se, da pri določanju zaključne ocene učitelj pretežno izhaja iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

Ocenjevanje znanja v 1. in 2. razredu

Učencem 1. in 2. razredov učitelj oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer upošteva, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma nastavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v 2. oziroma 3. razredu.

Ocenjevanje znanja od 3. do 9. razreda

Pri učencih od 3. razreda dalje, kjer poteka številčno ocenjevanje znanja, naj učitelj upošteva, katere učne cilje, ki jih predvideva učni načrt, bodo lahko učenci dosegli v času izobraževanja na daljavo in katere standarde znanja bodo lahko izkazovali.

Vse podrobnosti vam bodo predstavili učitelji. Za ocenjevanje znanja se boste dogovorili z učitelji. Sledite navodilom učečih učiteljev.

Šolsko leto se bo zaključilo v predvidenem roku, nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu letos ne bo.

Poskrbeli bomo, da boste o vseh novostih pravočasno obveščeni, da obremenitve ne bodo prevelike in da boste v teh izrednih razmerah pridobili kar največ.

Spoštovani starši, hvala vam za vašo pomoč, da spodbujate svoje otroke k domačemu delu, jim pomagate pri organizaciji njihovega dela. V času ocenjevanja bo le-to imelo še večjo težo. 

V upanju, da se vidimo pred zaključkom šolskega leta, vas vse lepo pozdravljamo in vam želim vse dobro.

Bodite zdravi.

 

(Skupno 243 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost