KNJIŽNICA

A) SPLOŠNE INFORMACIJE

V šolski knjižnici je približno 18.000 knjižnih enot, ki se nahajajo v knjižnici na centralni šoli, na obeh podružnicah in v posameznih učilnicah. Na razpolago so leposlovne in strokovne knjige za učence in učitelje. Poleg tega so za uporabo pri pouku na voljo DVD-ji, videokasete, avdiokasete in zgoščenke. Učencem in učiteljem so na voljo tudi številne revije. V knjižnici poteka poleg nabave, obdelave gradiv in izposoje tudi bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami, pripravljajo se razstave in knjižne uganke. Knjižničarka je zadolžena tudi za zbiranje naročil za mladinski tisk in razdeljevanje le-tega. V sklopu knjižnice je čitalnica z dvajsetimi sedeži.

 

Učenci si lahko izposodijo ali vrnejo knjige:

OŠ Puconci

  • vsak dan od 7.35 do 7.50;
  • v ponedeljek, četrtek in petek od 10.35 do 14.10;
  • v torek in sredo od 10.35 do 12.00.

 

POŠ Bodonci

  • v torek od 12.30 do 13.45.

 

POŠ Mačkovci

  • v sredo od 12.30 do 13.45.       

        

Knjige na OŠ Puconci (spletna stran): WINKNJ – OPAC

 

B) UČBENIŠKI SKLAD

Iz učbeniškega sklada si učenci izposojajo komplete učbenikov za posamezne razrede.

Novost v šolskem letu 2017/2018 je ta, da so si vsi prvošolci poleg učbenikov brezplačno izposodili tudi delovne zvezke. Skrbnica učbeniškega sklada je šolska knjižničarka, pri razdeljevanju pa ji pomagajo učitelji. 

Šolsko knjižnico vodi Brigita Buzeti.