Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

KNJIŽNICA

 
 
 
 
 
Iskanje gradiva:
 

Šolska knjižnica oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih dejavnosti na šoli. Vzgaja in oblikuje učenca v bralca in samostojnega uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in knjižničnih pomagal. Knjižnica je namenjena učencem šole in zaposlenim v šoli in vrtcih. Vsak učenec postane član šolske knjižnice ob vstopu v 1. razred. V šolski knjižnici je približno 16.500 knjižničnih enot, ki se nahajajo v knjižnici na centralni šoli, na obeh podružnicah in v posameznih učilnicah. Gradivo je postavljeno po sistemu  prostega pristopa, kar pomeni, da učenci sami brskajo po knjižnih policah in si izbirajo knjige. Na razpolago so leposlovne in strokovne knjige za učence in učitelje. Poleg tega so za uporabo pri pouku na voljo DVD-ji in zgoščenke. Učencem in učiteljem so na voljo tudi številne revije, ki  pa se učencem ne posojajo domov. Individualno bibliopedagoško delo z uporabniki knjižnice zajema motiviranje učencev in ostalih uporabnikov šolske knjižnice za uporabo knjižnice, knjižničnega gradiva in informacijskih virov v njej, privzgajanje interesa za branje, svetovanje in pomoč učencem pri iskanju knjig za domače branje, pri izbiri leposlovnih knjig za bralno značko ali branje v prostem času, primernih za njihovo starost, pomoč ter svetovanje pri iskanju strokovne literature, navajanje učencev in učiteljev na samostojno iskanje knjižničnega gradiva. V knjižnici poteka poleg nabave, obdelave gradiv in izposoje tudi biblio-pedagoško delo z oddelki in skupinami, pripravljajo se razstave in knjižne uganke. Knjižničarka je zadolžena tudi za zbiranje naročil za mladinski tisk in razdeljevanje tega. V sklopu knjižnice je čitalnica z sedeži in bralni kotiček s sedežno garnituro  za 12 do 18 učencev (odvisno od velikosti otrok). Knjižnica je odprta od 7.30 ure do 14.15 ure razen takrat, ko je knjižničarka odsotna (npr. zaradi izposoje na podružnicah, izobraževanja, …), ali v knjižnici potekajo kakšne dejavnosti.

Učenci 1. triade bodo prihajali v knjižnico enkrat tedensko skupaj s svojimi učiteljicami ter učence 4. in 5. razreda, k i bodo skupaj z učiteljicami prihajali po sprotnem dogovoru, poleg tega bodo lahko prišli tudi samostojno v času, ki je določen za izposojo. Učenci lahko pridejo po knjige tudi izven navedenega časa, če si jih želijo izposoditi za uporabo pri določeni uri pouka, ali jih brati v knjižnici. V knjižnico bodo občasno prihajali učenci iz oddelkov podaljšanega bivanja v spremstvu svojih učiteljic ter otroci iz vrtca (po dogovoru z vzgojiteljicami).

Rok izposoje za leposlovna dela je štirinajst dni, strokovno gradivo (npr. enciklopedije, priročniki) pa se izposoja za sedem dni. Določeno gradivo je namenjeno le uporabi v knjižnici. Če učenec izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, izgubi pravico do izposoje, dokler gradiva ne vrne. Gradiva, izposojenega v šolski knjižnici, učenec ne sme izposojati drugim osebam. S knjižničnim gradivom je potrebno ravnati skrbno. Če učenec izgubi, uniči ali poškoduje gradivo, ga mora nadomestiti z enakim novim. Če takšnega gradiva več ni možno kupiti, učenec prinese podobno gradivo enake vrednosti.

 


KNJIŽNIČNI RED

 

 

(Skupno 3.116 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost