Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

POPESTRIMO ŠOLO

2016 - 2021
DomovOŠ Puconci

plakat2016_bazar_B1-v4

Slabša regijska razvitost Prekmurja se kaže tudi na nekaterih področjih delovanja našega zavoda. Našo šolo obiskujejo učenci, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. V program izobraževanja je vključenih tudi veliko romskih učencev. Slaba gospodarska razvitost regije in s tem slabši socialno-ekonomski položaj staršev onemogoča vključevanje naših učencev v izven šolske dejavnosti, ki pomembno vplivajo na razvoj kompetenc. S sredstvi, ki so na voljo v projektu, želimo našim učencem omogočiti realizacijo zastavljenih ciljev, ki so predstavljeni v nadaljnji utemeljitvi projekta.

Izvajanje projekta POŠ 2016-2021 bi tako učencem kot tudi strokovnim sodelavcem dalo možnost razvoja kompetenc za boljšo prihodnost ter nadgradnjo formativnega spremljanje učnega procesa. Aktivnosti projekta POŠ smo zasnovali tako, da bo delo multiplikatorja z učenci ter strokovnimi in vodstvenimi delavci potekalo tako na individualni kot tudi na skupinski ravni.

Predvideli smo ure, kjer se bo multiplikator individualno posvetil učencem, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, romskim učencem, nadarjenim učencem, učencem, ki imajo specifične interese ter se na ta način posvetil njihovim individualnim potrebam in sposobnostim. Spodbujal bo njihovo ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost in podjetniško razmišljanje. Z delavnicami in individualnimi urami (Socialno pedagoška pomoč, Knjižni klub in literarni večeri, Delo z romskimi učenci, Ustvarjalne delavnice in spodbujanje ročnih spretnosti, Raziskovalna naloga s področja naravoslovja) bo multiplikator dvigal učenčeve jezikovne in socialne kompetence, bralno pismenost in kritično razmišljanje ter razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh. Multiplikator bo posebno pozornost namenil tudi karierni orientaciji učencev v sodelovanju z lokalnimi podjetji.

S predvidenimi delavnicami in dejavnostmi (Spletni časopis, Spoznavanje operacijskega sistema Ubuntu, Izdelava lastne video igre s programskim jezikom Scratch, Delavnice LEGO Mindstorm, Delavnica programiranja v programskem jeziku Python s spletno igro Codecombat, Varna raba interneta, Delavnice uporabe in programiranje kartičnega računalnika Raspberry Pi, Uporaba simulacijskega okolja Algodoo, Napredna uporaba tablic/mobilnih telefonov pri iskanju informacij) bo multiplikator POŠ učence učil uporabe pametne tehnologije in podjetništva, spodbujal bralno pismenost in ustvarjalnost, jih učil medsebojnega sodelovanja in jih na inovativen ter zanimiv način učil novih veščin. Delavnice bodo predvidoma potekale izven pouka, v popoldanskem času, ob sobotah in v počitnicah.

Multiplikator bo pri svojem neposrednem delu z učenci vzpodbujal učenje učenja ter učenje novih veščin z drugačnimi učnimi sredstvi. V ta namen smo v okviru projekta načrtovali naslednje aktivnosti: Dnevi eksperimentov, Opazovanje nočnega neba, Delavnice bralno učnih strategij, Obisk FNM Maribor, Spoznavanje in sodelovanje z lokalnimi organizacijami, Naravoslovno tehnični tabor.

V okviru projekta bo multiplikator POŠ organiziral tudi številne delavnice za strokovne sodelavce ter jih opolnomočil predvsem na področju uporabe pametne tehnologije pri pouku. Strmeli bomo k temu, da bomo izkoristili potenciale, ki nam jih ponuja napredna tehnologija ter tako pomagali učencem pridobivati znanje na drugačen in sodoben način. Strokovne sodelavce bo multiplikator usposabljal za napredno rabo interaktivnih tabel, tablic ter pametnih telefonov, jih seznanil z vrsto uporabnih orodij na spletu, jim predstavil aplikacije ter njihovo uporabnost pri pouku. Multiplikator POŠ bo tedensko namenil čas individualnim uram usposabljanja strokovnih delavcev na različnih področjih in bo temeljna vez med učiteljem in učencem. Na ta način se bo posvetil potrebam posameznih strokovnih delavcev ter jih opolnomočil na področju, katerega pokrivajo. Ker se zavedamo, kako pomembna so dodatna izobraževanja strokovnih delavcev za učence smo v projektu predvideli naslednje dejavnosti, ki jih bo izvajal multiplikator: Uporaba simulacijske programske opreme Algodoo za strokovne delavce, Spletni portali za učenje programiranja, Predstavitev dela z Lego MindStorm in prednosti le-tega, Napredna uporaba tablic/mobilnih telefonov pri iskanju informacij, Individualne ure za usposabljanje strokovnih sodelavcev, Uporaba spletnih aplikacij za raziskovanje na spletu, Napredna raba interaktivne table pri pouku. Tudi multiplikator se bo strokovno izpopolnjeval ter namenil svoj čas čim bolj kakovostni organizaciji in izvedbi aktivnosti.

V nadaljevanju so navedene predvidene aktivnosti, ki se bodo dogajale v teku projekta Popestrimo šolo 2016 - 2021. Aktivnosti bodo potekale na tedenski ravni, v popoldanskem času, za vikende in med posameznimi počitnicami.

 •  Socialno pedagoška pomoč
 •  Delo z romskimi učenci
 •  Spletni časopis
 •  Delavnice bralno učnih strategij
 •  Knjižni klub in literarni večeri
 •  Spoznavanje operacijskega sistema Ubuntu (GNU/Linux)
 •  Izdelava lastne video igre s programskim jezikom Scratch
 •  Delavnice LEGO Mindstorm
 •  Naučimo se programirani v programskem jeziku Python s spletno igro Codecombat
 •  Varna raba interneta
 •  Delavnice uporabe in programiranje kartičnega računalnika Raspberry Pi
 •  Napredna uporaba tablic/mobilnih telefonov pri iskanju informacij
 •  Raziskovalna naloga s področja naravoslovja
 •  Dnevi eksperimentov
 •  Opazovanje nočnega neba
 •  Uporaba simulacijskega okolja Algodoo
 •  Naravoslovno tehnični tabor
 •  Ustvarjalne delavnice in spodbujanje ročnih spretnosti
 •  Spoznavanje in sodelovanje z lokalnimi organizacijami

Zavedamo se, kako pomembna je vključitev lokalnega okolja v šolsko življenje ter sodelovanje z različnimi organizacijami. S tem učencem in strokovnim delavcem širimo obzorja ter jim prikažemo možnosti potencialnih sodelovanj in vključevanj. V ta namen smo se v okviru projekta povezali z različnimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Multiplikator POŠ bo organiziral različne dejavnosti, ki bodo potekale v sodelovanju z naslednjimi organizacijami:

- Kema d.o.o.,
- Cerop d.o.o.,
- AD Kmica,
- Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor,
- Kulturno-turistično društvo Puconci,
- Društvo Radovednež,
- Kinološko društvo Goričko,
- OŠ Gornji Petrovci
- OŠ Beltinci
- OŠ Cankova
- OŠ III Murska sobota
- OŠ Šalovci
- Gimnazija Murska Sobota
- idr.

- Mateja Žökš, profesorica geografije in pedagogike
- Mateja Ivanič Zrim, profesorica kemije in biologije
- Darja Cigüt, profesorica pedagogike in sociologije
- Multiplikator POŠ – Gregor Nemec, profesor fizike in računalništva

Predstavitev projekta

Osnovna šola Puconci se je prijavila na javni razpis za izbor operacij Popestrimo šolo za obdobje 2016 – 2021, kjer je bila tudi izbrana. Na šoli smo izbrali tudi kandidata, ki bo izvajal dejavnosti v okviru projekta, to je učitelj Gregor Nemec. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Novice in obvestila

Zbirka vseh prispevkov strani Popestrimo šolo.

Navodila in vodiči za strokovne delavce

Na strani najdete ideje, priporočila, vodiče in navodila za delo na daljavo in uporabo IKT.

RS-MIZŠ_logo

logotip_sole EU_eSocialniSklad_logo
(Skupno 121 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost