Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Svet staršev

Zakonska določila

Svet staršev je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli.

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli:

  •  predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

(Skupno 959 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost