Zaposleni

Ravnatelj: Štefan Harkai

Pedagoški zbor

Učitelji razredne stopnje: Katja Ajlec, Darja Ambruž, Branka Bauer, Deborah Davidovski, Alenka Benko, Simona Horvat, Nataša Kociper, Melita Kolmanko, Teodora Ošlaj, Franc Kous, Iva Kosednar, Štefka Ratnik, Jožica Lehar, Olga Lepoša, Darja Slaviček, Majda Novak, Ana Pavlinjek, Anemary Puhan, Marija Vratarič, Svetlana Zrinski Benko, Mateja Norčič, Alenka Kelemen, Nataša Kuhar (porodniška), Helena Škerget Rakar, Simona Pelcar


Učitelji predmetne stopnje: Mihaela Copot, Alenka Cör, Sonja Franko, Melita Ficko Sapač, Vlado Gomboc, Zlatka Kardoš Laco, Alenka Karlo, Milena Peroš, Nina Sever, Irena Sabo, Jožef Slaviček, Monika Vidmar, Jasna Vovk Ferk, Nataša Pavšič, mag. Mihaela Škrilec Kerec, Bojan Ropoša, Nina Vidonja, mag. Larisa Weiss-Grein Konkolič, Mateja Žökš, Mateja Ivanič Zrim, Jure Rems, Janez Lipič, Simon Hozjan (OŠ Fokovci)

 

Šolska knjižnica: Brigita Buzeti

Pomočnik ravnatelja: Janez Lipič

Organizator informacijskih dejavnosti: Jure Rems

Svetovalna služba:

Socialna delavka: Ana Malačič

Pedagoginji: Majda Vrečič, Darja Cigüt

Tajništvo:

Tanja Horvat, Mitja Sapač     

Dodatna strokovna pomoč:

Nina Cigüt, dr. Maja Šebjanič Oražem

Mobilne specialne pedagoginje Laura Kumin in Daša Könye (OŠ IV MS),

Marija Fras Fijačko (CSG Maribor)

Učna pomoč:

Darja Kuronja (JD)

Tehnično osebje

Hišniki: Martin Luthar, Uroš Kuzma, Denis Baša

Varnostnik v Zeleni dvorani: Robert Ritlop

Zelena dvorana:  Filip Štefanec (JD), Andrej Colombo (JD)

Informator: Biserka Šiplič (JD)

Kuhinja: Elizabeta Šebjanič, Edita Benko, Silvija Kuhar, Milan Časar, Liljana Gomboc, Zlatica Drvarič

Čiščenje prostorov: Milena Lovenjak, Nada Kuhar, Antonija G. Kološa, Vlasta Ropoša, Dragica Rogač, Marija Domonkoš, Marija Pavel, Marjana Železen

 

Izvajalec programa Zdrav življenjski slog: Jure Kuhar

 

Romska mentorja

OŠ Puconci: Robertina Ratko

POŠ Bodonci: Donata Horvat (JD)