This image has an empty alt attribute; its file name is institut.jpgV okviru programov varovanja in krepitve zdravja od leta 2000 do 2022, Ministrstvo za zdravje sofinancira izvajanje programa za 10 šol.

Tudi osnovna šola Puconci bo sodelovala v dvoletnem projektu z naslovom 

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ki je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov ter krepitvi njihovega sodelovanja. Vključena bosta dva oddelka naše šole in sicer 4. in 7. razred.

Program BASE je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Osredotoča se na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj; občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smiselnosti, občutek sposobnosti in spodbuja spoznavanje sebe, povezovanje z drugimi in vključevanje v skupnost.

Več o projektu najdete na http://www.insti-rok.si/

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)