Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Mednarodni projekt Pasavček 2023/2024

Maskota Pasavček pospremi učence v šolo

 

Spoštovani!

Javna agencija RS za varnost prometa okviru nacionalne preventivne akcije Začetek šole in varnost otrok načrtuje, da bo maskota Pasavčka na lokaciji pred OŠ Puconci, 6. 9. 2023.

Ta dan bo maskota Pasavčka od 7.30 naprej pospremila učence do šole, čez prehod za pešce in v bližini šole pogledala ali so otroci pravilno pripeti v vozilu in uporabljajo njim primerne otroške varnostne sedeže.Na dogodku bodo prisotni predstavniki AVP (maskota Pasavček), fotograf in morebitni drugi udeleženci za večjo varnost v prometu.

Ob 8. uri pa bodo, pred vhodom v Zeleno dvorano, vse navzoče kratko nagovorili ravnatelj, župan, predstavnica SPV (AVP) – dr. Irena Janžekovič Žmauc in vodja občinskega SPV-ja, če vam čas dopušča, ste vljudno vabljeni, da jim prisluhnete. Namen dogodka je zagotavljanje varnega prihod otrok v šolo in spodbujanje vseh udeležencev v prometu k večji previdnosti ob začetku šolskega leta in vedno v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Lep pozdrav,

mentorica in koordinatorica projekta Pasavček na OŠ Puconci Helena Škerget Rakar

 

PROJEKT »KROKUS«

Z učenci OŠ Puconci bomo v šolskem letu 2022/23 sodelovali v projektu »Krokus«, katerega nosilec je Sinagoga v Mariboru, ki želi mlade izobraževati in ozaveščati o holokavstu. V ta namen bodo številni sodelujoči učenci po vsej Sloveniji dobili čebulice rumenega žafrana, ki jih priskrbi irska organizacija za izobraževanje o holokavstu (HETI), kar pomeni, da gre za mednarodni projekt, v katerega so vključene tudi druge države. Učenci OŠ Puconci bodo te dobljene čebulice zasadili v mesecu oktobru ob EKO učilnici.

Žafrani oz. krokusi cvetijo konec januarja in v začetku februarja. Takrat bodo s pomočjo teh rumenih žafranov sodelujoči učenci vse ostale učence šole skušali opominjati na številne žrtve holokavsta med 2. svetovno vojno. Rumene cvetlice spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili Judje pod nacističnim režimom prisiljeni nositi. Cvetenje žafranov sovpada tudi z 27. januarjem, ko obeležujemo mednarodni dan spomina na holokavst. V okviru projekta  bodo učenci izvedli dejavnosti, ki ohranjajo spomin na milijon in pol judovskih otrok, ki so umrli med holokavstom.

 

Projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE

This image has an empty alt attribute; its file name is institut.jpgV okviru programov varovanja in krepitve zdravja od leta 2020 do 2022, Ministrstvo za zdravje sofinancira izvajanje programa za 10 šol.

Osnovna šola Puconci je zaključila sodelovanje v dvoletnem projektu z naslovom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ki je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov ter krepitvi njihovega sodelovanja.

Vključena sta bila dva oddelka naše šole. Čeprav se je projekt uradno zaključil, vsebine projekta v obliki delavnic vnašamo v razredne ure in tudi v sam pouk.

Poročilo o izvedbi projekta in o šolah, ki smo v projektu sodelovale najdete TUKAJ.

Program BASE je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Osredotoča se na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj; občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smiselnosti, občutek sposobnosti in spodbuja spoznavanje sebe, povezovanje z drugimi in vključevanje v skupnost.   

Več o projektu najdete na http://www.insti-rok.si/

PROJEKTI DRUŠTVA SOBIVANJE

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem. V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte vseh navedenih področij in celostno obravnava tematiko trajnostnega razvoja, so za leti 2021 in 2022 pripravljeni naslednji projekti:

 • Varno v vrtec in šolo.
 • Spodbujamo prijateljstvo.
 • Ti meni danes, jaz tebi jutri.
 • Živim zdravo.
 • Energetsko znanje za odgovorno ravnanje.
 • Pestrost slovenskih voda.
 • Slovenija – kot jo vidimo otroci.
 • EKO kartica.
 • Sobivanje – brezplačna revija za majhne in velike.

Zaključni dogodek projektov – Festival Sobivanja v šolskem letu 2022/23 bo potekal v petek, 19. maja 2023. Festival bo potekal v adrenalinskem parku Atlantis. Tematika posameznih projektov je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – reviji za majhne in velike. Pri posamezni poglavjih sodelujemo s strokovnjaki, ki pomagajo vsebino približati otrokom in staršem.

 

Korak k sončku

Projekt KORAK K SONČKU so v Zvezi Sonček začeli daljnega leta 1993. Takrat je Svetlana Makarovič napisala pravljico Veveriček posebne sorte in jo podarila otrokom s cerebralno paralizo, izdala pa jo je Zveza Sonček s pomočjo donatorjev. V projekt se vključujejo tako vrtci, osnovne šole in celo srednje šole. 

V letošnjem šolskem letu 2022/2023 se bodo v projekt vključili tudi učenci centralne šole in obeh podružničnih šol. Učitelji bomo cilje iz učnega načrta povezali ter prepletli s cilji zastavljenimi v okviru projekta.

Pri razrednih urah ter ostalih urah po predmetniku bomo uresničili nekaj izmed zastavljenih ciljev projekta:

 • Sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti.
 • Medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije.
 • Pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega sodelovanja v njem.
 • Predstavitev literature na temo drugačnosti.

V okviru projekta bomo tako brali literaturo na temo drugačnosti, se o tem pogovarjali, pisali pesmi, likovno poustvarjali, dramatizirali. Spoznali bomo delo ljudi, ki se vsakodnevno srečujejo z otroci s posebnimi potrebami. Pri urah slovenščine bomo vzporedno s cilji iz učnega načrta pisali pisma, voščilnice ter si dopisovali z učenci s IV. šole v Murski Soboti. Vzporedno s projektom EKO šola bomo že drugo leto zapored zbirali plastične pokrovčke in jih namenili društvu Vesele nogice. Ob dnevu cerebralne paralize, 6. oktober, bomo nekaj besed namenili drugačnosti in se seznanili s pojmom cerebralna paraliza.  21. 3. 2023 bomo obeležili dan Downovega sindroma in obuli dve različni nogavici. Aktivnosti bodo potekale skozi celo šolsko leto.

 

Naša mala knjižnica

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti. Hkrati je namenjen tudi spoznavanju drugih evropskih kultur in skupne evropske dediščine. V projekt bodo v letošnjem šolskem letu, 2022/2023, vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Učenci bodo brali različne knjige ter  reševali  Ustvarjalnike z nalogami na temo izbranih knjig.

Naloge v Ustvarjalnikih bodo zelo zabavne, krepile bodo učenčevo ustvarjalnost in domišljijo, pri tem pa zahtevale tudi podrobnejše branje in opazovanje.

Knjige in Ustvarjalnik so zasnovane v dveh zahtevnostnih stopnjah: za učence v fazi opismenjevanja in za tiste, ki že berejo in pišejo. Učenci bodo brali kakovostne knjige različnih avtorjev iz Slovenije in drugih evropskih držav. Skozi vse šolsko leto jih bodo k aktivnemu branju in ustvarjalnosti dodatno spodbujale še druge zanimive dejavnosti in nagradne naloge.  

Spletna stran: https://www.nasamalaknjiznica.si/

 KNJIŽNICA    

UNICEF P-ODPORNI MLADI

V okviru projekta P-odporni mladi se bomo osredotočili na duševno zdravje otrok in mladih. S pomočjo seminarja za pedagoge in gradiv za izvedbo delavnic želimo pripomoči k zgodnjemu prepoznavanju duševnih stisk. V sklopu projekta bomo ozaveščali o tem, kako lahko zgodnje znake duševnih stisk prepoznamo  in kako jih lahko med seboj prepoznajo tudi otroci in mladi – pri sebi in pri svojih vrstnikih.

Ozaveščali bomo kako postopati ob prvih znakih duševnih stisk, kaj lahko mladi storijo sami za svoje duševno zdravje, kam naj se obrnejo in kaj lahko storijo učitelji, ko pri mladostniku prepoznajo duševne stiske.

Namen projekta je pomagati otrokom in mladim, da postanejo samozavestni, zdravi, psihično stabilni, odločni in aktivni mladi, ki stojijo za svojimi vrednotami in določitvami ter aktivno participirajo na področjih, ki jih zadevajo, opolnomočiti otroke, učitelje in starše za funkcionalno izražanje in regulacijo čustev ter konstruktivno soočanje s psihološkimi stiskami, pripomoči k zgodnji obravnavi psiholoških stisk otrok in mladostnikov in na ta način zmanjšali porast duševnih stisk in motenj pri otrocih in mladih. Ob tem bomo ozaveščali o pomenu duševnega zdravja ter zagotoviti gradiva za izvedbo aktivnosti za krepitev psihološke prožnosti (odpornosti, rezilientnosti) učiteljev, otrok in mladih ter njihovih staršev. Projekt traja eno šolsko leto. V sklopu tega bo potekalo tudi predavanje za starše.

PROJEKT UNICEF P-ODPORNI MLADI

Erasmus+ Konzorcij za mednarodne mobilnosti na prostem

CŠOD s sedežem v Ljubljani je v konzorcij povabil 10 organizacij (šole in vrtci) poleg CŠOD. Pridružene so organizacije iz Norveške, Španije, Finske, Nemčije, Češke, Švedske, Cipra, Romunije, Italije in Slovenije. Cilj je nadgradnja didaktike učenja na prostem skozi izvedbo kvalitetnih aktivnosti na prostem. Izobraževalni obiski na temo učenja na prostem, partnerskih predstavljajo neposreden stik s predstavniki gostujoče organizacije in lažje pridobivanje odgovorov na vprašanja.

Hkrati predstavljajo opolnomočenje strokovnih delavcev na področju učenja na prostem. Cilj je tudi širjenje kvalitetne prakse pouka na prostem v redni program šol, vrtcev in CŠOD-jev v Sloveniji. Pouk na prostem se lahko izvaja v okviru naravoslovja, družboslovja, športa in jezikov. 

Načela, ki jih projekt podpira so:

 • Vključevanje in raznolikost.
 • Okoljska trajnost in odgovornost.
 • Digitalno izobraževanje.
 • Aktivna udeležba v mreži organizacij Erasmus.

 

Prvo projektno leto se zaključi 30. novembra 2022 hkrati že poteka drugo projektno leto mednarodnih aktivnosti, ki se zaključi 31. avgusta 2023.

Spletna stran projekta:

 

Dostopnost