Evropski projekt mreže Zdravih šol bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2020/21. V okviru projekta Zdrave šole se zdravje pojmuje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh udeleženih, in sicer učencev, zaposlenih na šoli, staršev in starih staršev. Že sedmo leto dopolnjujemo oz. nadgrajujemo temo duševnega zdravja, predvsem v programih Izboljšanje duševnega zdravja in To sem jaz. Temu primerno so izbrane tudi naše dejavnosti. K omenjeni temi pa bomo dodali še dejavnosti s področja prehrane in gibanja.

V izvajanju dejavnosti se povezujemo z drugimi projekti na šoli, interesnimi dejavnostmi, se navezujemo na upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šole. Prav tako sodelujemo z lokalno skupnostjo in s šolsko zdravstveno službo. S pomenom zdravega življenjskega sloga želimo ozavestiti vse udeležence, hkrati pa je naš cilj, da bi se v načrtovane dejavnosti vključevalo čim večje število učencev, zaposlenih, staršev, starih staršev in ostalih. Želimo si, da bi skrb za zdravje postala naš skupen cilj, zato bomo tudi v prihodnje delovali v smeri razvijanja dobrih medsebojnih odnosov ter izboljševali sodelovanje med šolo, domom in skupnostjo.

Pomembnejše dejavnosti v okviru projekta Mreža zdravih šol za šolsko leto 2020/2021:

 • Kulturno obnašanje pri prehranjevanju
 • Zmanjšanje zavržene hrane
 • Dosledno ločevanje odpadkov v šolski jedilnici in ostalih prostorih šol
 • Izvedba delavnic v okviru programa promocije duševnega zdravja med mladimi
 • Delavnice in medgeneracijsko sodelovanje ob dnevu Zemlje
 • Pohod za učitelje, učence in njihove starše ter  vaščane in predstavnike širše lokalne skupnosti
 • Prostovoljstvo
 • Minuta za zdravje
 • Zmanjševanje teže šolskih torb
 • Gibalni hodniki
 • Šolski vrtovi
 • Aktivnosti v naravi
 • Delavnice v okviru POŠ
 • Šolski časopis
 • Obeleževanje različnih dni povezanih z Zdravo šolo

Spletna stran: https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

 


 

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)