Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Govorilne ure

Individualne govorilne ure je možno opraviti v dopoldanskem času preko telefona, eAsistenta, e-maila:

IME IN PRIIMEK UČITELJA  I. TURNUS II. TURNUS
 KATJA AJLEC ponedeljek, 2. ura ponedeljek, 2. ura
 DARJA AMBRUŽ ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
 JANJA BEDIČ (nadomešča SAŠA KLAR ZADRAVEC) sreda, 6. ura sreda, 6. ura
 ALENKA BENKO sreda, 4. ura sreda, 4. ura
 MIRJANA BUDJA četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
 NINA CIGÜT petek, 4. ura petek, 4. ura
 MIHAELA COPOT sreda, 2. ura sreda, 2. ura
 ALENKA CÖR ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
 DEBORAH DAVIDOVSKI ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
 MELITA FICKO SAPAČ četrtek, 3. ura četrtek, 3. ura
 SONJA FRANKO četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
 JASNA JELUŠIČ ponedeljek, 2. ura ponedeljek, 2. ura
ZLATKA KARDOŠ LACO sreda, 3. ura sreda, 3. ura
ALENKA KARLO torek, 6. ura torek, 6. ura
 SAŠA KERČMAR četrtek, 2. ura četrtek, 2. ura
NATAŠA KOCIPER sreda, 6. ura sreda, 6. ura
MELITA KOLMANKO sreda, 2. ura sreda, 2. ura
KARMEN KOZNICOV sreda, 3. ura sreda, 3. ura
JURE KUHAR petek, 5. ura petek, 5. ura
MATEJA KUHAR  torek, 1. ur torek, 1. ura
NATAŠA KUHAR četrtek, 4. ura četrtek, 4. ura
LEA KUZMIČ ponedeljek, 1 .ura ponedeljek, 1. ura
JOŽICA LEHAR sreda, 3. ura sreda, 3. ura
VALERIJA MARIČ torek, 6. ura torek, 6. ura
GREGOR NEMEC ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
TEODORA OŠLAJ petek, 4. ura petek, 4. ura
NATAŠA PAVŠIČ ponedeljek, 4.ura ponedeljek, 4.ura
MILENA PEROŠ petek, 2. ura petek, 2. ura
ROBERTINA RATKO četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
BOJAN ROPOŠA ponedeljek, 2. ura ponedeljek, 2. ura
IRENA SABO ponedeljek, 4. ura ponedeljek, 4. ura
MARTINA SEVER torek, 4. ura torek, 4. ura
NINA SEVER torek, 4. ura torek, 4. ura
JOŽEF SLAVIČEK petek, 3. ura petek, 3. ura
TANJA ŠALAMON ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
JASMINA ŠEBJANIČ torek, 1. ura torek, 1. ura
MAJA ŠEBJANIČ ORAŽEM petek, 6. ura petek, 6. ura
HELENA ŠKERGET RAKAR ponedeljek, 4. ura ponedeljek, 4. ura
MIHAELA ŠKRILEC KEREC torek, 2. ura torek, 2. ura
MONIKA VIDMAR petek, 1. ura petek, 3. ura
NINA VIDONJA  petek, 3. ura petek, 3. ura
JASNA VOVK FERK četrtek, 4. ura četrtek, 4. ura

LARISA WEISS GREIN

KONKOLIČ

torek, 4. ura torek, 4. ura
SVETLANA ZRINSKI BENKO ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
JASMINA ŽOHAR torek, 5. ura torek, 5. ura

 

Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši je namenjeno sprotni izmenjavi potrebnih informacij za uspešnost in dobro počutje otrok v šoli. Posebna vrednost uspešnega sodelovanja je v enotnih načinih ukrepanja pri vzgoji in šolanju, zato si s starši želimo rednih stikov in pričakujemo vsaj mesečno sodelovanje s šolo v okviru krajših pogovorov z razrednikom ali posameznim učiteljem. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke, druge oblike dela s starši ter kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. 

Skupne individualne pogovorne ure v popoldanskem času bodo v letošnjem šolskem  letu na OŠ Puconci vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro. 

Organizirani bodo vsaj trije roditeljski sestanki:

  • 19. september 2023 predstavitveno-načrtovalni roditeljski sestanek
  • 15. februar 2024 izobraževalni roditeljski sestanek – Freestyle učenje (Mojca Stojkovič)
  • junija 2024: zaključna prireditev, prikaz-predstavitev dela in uspehov po oddelkih.

 

  • 7. december 2023: DOBRODELNA PRIREDITEV

 

Individualne govorilne ure učiteljev so objavljene tukaj.

V POMOČ – KORISTNE INFORMACIJE

Na tej strani lahko najdete številne koristne informacije zase in za svoje otroke, priročnike, ki so vam lahko v pomoč pri šolskih in domačih vajah oz. aktivnostih, povezave do strokovne in druge literature ter še marsikaj drugega.

Koristne spletne povezave za starše učencev s posebnimi potrebami:

 

Dostopnost