Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Govorilne ure

Individualne govorilne ure je možno opraviti v dopoldanskem času preko telefona, eAsistenta, e-maila:

Ime in priimek učitelja    I. TURNUS II. TURNUS
 Katja Ajlec Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
 Darja Ambruž Ponedeljek, 2. ura Ponedeljek, 2. ura
 Janja Bedič Ponedeljek, 4. ura Ponedeljek, 4. ura
 Alenka Benko Torek, 5. ura Torek, 5. ura
 Mirjana Budja Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
 Nina Cigüt Torek, 6. ura Torek, 6. ura
 Mihaela Copot Torek, 4. ura Ponedeljek, 5. ura
 Alenka Cör Torek, 4. ura Torek, 4. ura
 Deborah Davidovski (nadomešča Patricija Celec) Sreda, 5. ura Sreda, 5. ura
 Melita Ficko Sapač Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 3. ura
 Sonja Franko Petek, 3. ura Petek, 1. ura
 Vlado Gomboc Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
Zlatka Kardoš Laco Četrtek, 4. ura Četrtek, 4. ura
Alenka Karlo Torek, 3. ura Četrtek, 5. ura
 Saša Kerčmar Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura
Nataša Kociper Četrtek, 2. ura Četrtek, 2. ura
Melita Kolmanko Četrtek, 2.ura Četrtek, 2. ura
Karmen Koznicov Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 3. ura
Jure Kuhar Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 3. ura
Mateja Kuhar (nadomešča Katarina Kikec Bokan) Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Nataša Kuhar Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura
Lea Kuzmič Sreda, 2. ura Torek, 3. ura
Jožica Lehar Četrtek, 4. ura Četrtek, 4. ura
Valerija Marič Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura
Gregor Nemec Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Vanja Nuhanović Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Teodora Ošlaj Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura
Nataša Pavšič Sreda, 4. ura Sreda, 4. ura
Milena Peroš Četrtek, 2. ura Četrtek, 2. ura
Robertina Ratko Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
Bojan Ropoša Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Irena Sabo Četrtek, 4. ura Četrtek, 4. ura
Martina Sever Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Nina Sever Ponedeljek, 4. ura Ponedeljek, 4. ura
Jožef Slaviček Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Tanja Šalamon Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
Jasmina Šebjanič Sreda, 3. ura Četrtek, 3. ura
Maja Šebjanič Oražem Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura
Helena Škerget Rakar Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Mihaela Škrilec Kerec Petek, 5. ura Petek, 5. ura
Monika Vidmar Sreda, 5. ura Sreda, 5. ura
Nina Vidonja Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Jasna Vovk Ferk Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Larisa Weiss Grein Konkolič Ponedeljek, 4. ura Sreda, 3. ura
Svetlana Zrinski Benko Ponedeljek, 1. ura Ponedeljek, 1. ura
Jasmina Žohar Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Mateja Žökš Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura

 

Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši je namenjeno sprotni izmenjavi potrebnih informacij za uspešnost in dobro počutje otrok v šoli. Posebna vrednost uspešnega sodelovanja je v enotnih načinih ukrepanja pri vzgoji in šolanju, zato si s starši želimo rednih stikov in pričakujemo vsaj mesečno sodelovanje s šolo v okviru krajših pogovorov z
razrednikom ali posameznim učiteljem.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke,
druge oblike dela s starši ter kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo v šolskem letu 2021/2022 zaradi zdravstvene situacije in s tem priporočil in usmeritev NIJZ in MIZŠ, potekali na
daljavo: po telefonu, preko elektronske pošte, s pomočjo videopovezave…

Izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli, ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti obveščeno vodstvo šole.
Skupne individualne pogovorne ure v popoldanskem času bodo v letošnjem šolskem letu na:

  • OŠ Puconci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro;
  • POŠ Mačkovci: vsako drugo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro;
  • POŠ Bodonci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro.

Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki:

  • od 9. do 16. septembra 2021: predstavitveno-načrtovalni (organizirani po oddelkih ob upoštevanju priporočil NIJZ);
  • 9. februar 2022: izobraževalni
  • junij 2022: zaključna prireditev, prikaz-predstavitev dela in uspehov po oddelkih.

7. decembra 2021 bomo v popoldanskem času izvedli božično-novoletni bazar.
Izkupiček denarja bo namenjen za potrebe naših otrok.

Individualne govorilne ure učiteljev so objavljene tukaj.

V POMOČ – KORISTNE INFORMACIJE

Na tej strani lahko najdete številne koristne informacije zase in za svoje otroke, priročnike, ki so vam lahko v pomoč pri šolskih in domačih vajah oz. aktivnostih, povezave do strokovne in druge literature ter še marsikaj drugega.

Koristne spletne povezave za starše učencev s posebnimi potrebami:

Dostopnost