+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Govorilne ure

Individualne govorilne ure je možno opraviti v dopoldanskem času preko telefona, eAsistenta, e-maila:

Ime in priimek učitelja    I. TURNUS II. TURNUS
 Katja Ajlec Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
 Darja Ambruž Ponedeljek, 2. ura Ponedeljek, 2. ura
 Janja Bedič Ponedeljek, 4. ura Ponedeljek, 4. ura
 Alenka Benko Torek, 5. ura Torek, 5. ura
 Mirjana Budja Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
 Nina Cigüt Torek, 6. ura Torek, 6. ura
 Mihaela Copot Torek, 4. ura Ponedeljek, 5. ura
 Alenka Cör Torek, 4. ura Torek, 4. ura
 Deborah Davidovski (nadomešča Patricija Celec) Sreda, 5. ura Sreda, 5. ura
 Melita Ficko Sapač Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 3. ura
 Sonja Franko Petek, 3. ura Petek, 1. ura
 Vlado Gomboc Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
Zlatka Kardoš Laco Četrtek, 4. ura Četrtek, 4. ura
Alenka Karlo Torek, 3. ura Četrtek, 5. ura
 Saša Kerčmar Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura
Nataša Kociper Četrtek, 2. ura Četrtek, 2. ura
Melita Kolmanko Četrtek, 2.ura Četrtek, 2. ura
Karmen Koznicov Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 3. ura
Jure Kuhar Ponedeljek, 3. ura Ponedeljek, 3. ura
Mateja Kuhar (nadomešča Katarina Kikec Bokan) Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Nataša Kuhar Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura
Lea Kuzmič Sreda, 2. ura Torek, 3. ura
Jožica Lehar Četrtek, 4. ura Četrtek, 4. ura
Valerija Marič Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura
Gregor Nemec Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Vanja Nuhanović Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Teodora Ošlaj Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura
Nataša Pavšič Sreda, 4. ura Sreda, 4. ura
Milena Peroš Četrtek, 2. ura Četrtek, 2. ura
Robertina Ratko Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
Bojan Ropoša Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Irena Sabo Četrtek, 4. ura Četrtek, 4. ura
Martina Sever Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Nina Sever Ponedeljek, 4. ura Ponedeljek, 4. ura
Jožef Slaviček Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Tanja Šalamon Četrtek, 5. ura Četrtek, 5. ura
Jasmina Šebjanič Sreda, 3. ura Četrtek, 3. ura
Maja Šebjanič Oražem Ponedeljek, 6. ura Ponedeljek, 6. ura
Helena Škerget Rakar Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Mihaela Škrilec Kerec Petek, 5. ura Petek, 5. ura
Monika Vidmar Sreda, 5. ura Sreda, 5. ura
Nina Vidonja Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Jasna Vovk Ferk Ponedeljek, 5. ura Ponedeljek, 5. ura
Larisa Weiss Grein Konkolič Ponedeljek, 4. ura Sreda, 3. ura
Svetlana Zrinski Benko Ponedeljek, 1. ura Ponedeljek, 1. ura
Jasmina Žohar Torek, 4. ura Torek, 4. ura
Mateja Žökš Četrtek, 3. ura Četrtek, 3. ura

 

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Šolski zvonec

Z letošnjim šolskim letom nas na začetek in na konec šolske ure opozarja šolski zvonec.

RAZPORED UČNIH UR

 

Opravičevanje izostankov

Učencem lahko opravičite izostanek preko eAsistenta (sporočila).

Preko elektronske pošte lahko vklopite BREZPLAČNI uporabniški račun eAsistenta za starše. Prejeli boste dostopne podatke za portal za starše. S šolo boste lahko komunicirali preko sporočil in pregledovali urnik.

Za opravičevanje izostankov lahko uporabite tudi izpolnjen obrazec opravičilo.

Dostopnost