Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

UNICEF P-ODPORNI MLADI

V okviru projekta P-odporni mladi se bomo osredotočili na duševno zdravje otrok in mladih. S pomočjo seminarja za pedagoge in gradiv za izvedbo delavnic želimo pripomoči k zgodnjemu prepoznavanju duševnih stisk. V sklopu projekta bomo ozaveščali o tem, kako lahko zgodnje znake duševnih stisk prepoznamo  in kako jih lahko med seboj prepoznajo tudi otroci in mladi – pri sebi in pri svojih vrstnikih.

Ozaveščali bomo kako postopati ob prvih znakih duševnih stisk, kaj lahko mladi storijo sami za svoje duševno zdravje, kam naj se obrnejo in kaj lahko storijo učitelji, ko pri mladostniku prepoznajo duševne stiske.

Namen projekta je pomagati otrokom in mladim, da postanejo samozavestni, zdravi, psihično stabilni, odločni in aktivni mladi, ki stojijo za svojimi vrednotami in določitvami ter aktivno participirajo na področjih, ki jih zadevajo, opolnomočiti otroke, učitelje in starše za funkcionalno izražanje in regulacijo čustev ter konstruktivno soočanje s psihološkimi stiskami, pripomoči k zgodnji obravnavi psiholoških stisk otrok in mladostnikov in na ta način zmanjšali porast duševnih stisk in motenj pri otrocih in mladih. Ob tem bomo ozaveščali o pomenu duševnega zdravja ter zagotoviti gradiva za izvedbo aktivnosti za krepitev psihološke prožnosti (odpornosti, rezilientnosti) učiteljev, otrok in mladih ter njihovih staršev. Projekt traja eno šolsko leto. V sklopu tega bo potekalo tudi predavanje za starše.

 

KARITAS – POKLONI ZVEZEK

V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili da bomo ponovno pristopili k sodelovanju s Slovensko Karitas v okviru katere poteka tudi zbiranje zvezkov. O tem bodo obveščeni starši naših otrok. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Naš namen je krepiti čut za solidarnost že pri naših najmlajših, saj vsako dobro delo šteje.

Hvala v imenu otrok, ki si nakupa zvezkov ne morejo privoščiti.

Turistična naloga

Šolski ekovrtovi

Projekt »Šolski ekovrtovi« deluje pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj Slovenije. Na OŠ Puconci delujemo v okviru zeliščnega krožka.

OŠ Puconci ima bogato tradicijo šolskih vrtov. Ob šoli stojijo eko učilnica, permakulturni vrt, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave na svojih vrtovih. Vrtovi delujejo pod okriljem eko šole, šolskih ekovrtov in krožkov. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja.

V šolskem letu 2016/17 bo na matični šoli deloval zeliščni krožek pod mentorstvom Ive Kosednar. Tako se bo v delo vključevalo veliko učencev različnih starostnih skupin. Veliko smo in bomo delali na šolskem vrtu, nabirali zelišča, jih sušili in izdelovali čajne mešanice, naredili različne tinkture, mazila, olja …

 Seznanili se bomo z zdravilnimi učinki posameznih rastlin, naredili razstavo o zeliščih na našem vrtu (meta, melisa, drobnjak, pelin, ognjič, materina dušica, dobra misel, žajbelj, sivka …). Vsako leto znova imamo veliko novih idej, ki jih bomo po korakih tudi skušali uresničevati.

 S pomočjo pridnih rok otrok so nastale številne gredice, žuželčji hoteli, vodne kotanje, pobrani pridelki, narejeni številni napitki, čaji, sokovi in še marsikaj uporabnega.

Zakaj so ekovrtovi potrebni?

 Ogromno otrok danes vse več časa preživi pred računalniški, neposrednega stika z naravo in tudi s pridelavo hrane pa imajo vse manj. Le kako naj jim v šoli pomagamo, da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja, če tega stika nimajo? Otroci, ki živijo na podeželju ali celo na kmetijah, pa pogosto ne vedo, kako lahko hrano pridelujemo ekološko.

Šolski ekovrt je sodoben učni pripomoček.

Šolski ekovrt je čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke, saj spoznavajo rastline, pridelke, vrtne prebivalce, procese v naravi kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo.

 

OŠ PUCONCI – DOBITNIK ZNAKA ŠOLSKI EKOVRT

DAN ZEMLJE – objava dogodka in fotografije

Vodja projekta: Iva Kosednar

EKO šola kot način življenja

Spletna stran projekta:

 

Cilji:

·        vzgoja za okoljsko odgovornost;

·        vzgoja za zdrav način življenja;

·        učinkovita raba naravnih virov – voda, energija;

·        seznanitev z obnovljivimi viri energije in njihovim pomenom;

·        vzgoja za ločeno zbiranje odpadkov;

·        sodelovanje z nacionalno koordinacijo eko šole in lokalno skupnostjo;

·        promocija eko šole

·        učinkovita raba energije – električna energija (URE)

Projekt energija

·        Obnovljivi viri energije – delavnice;

·        projekt Mladi v svetu energije;

·        sodelovanje z lokalno energetsko agencijo (LEA Pomurje) – delavnice.

Projekt odpadki

·        ločeno zbiranje odpadkov – papir, plastika, biološki odpadki, ostali odpadki;

·        zbiralne akcije – papir, baterije, zamaški, tonerji in kartuše;

·        voden ogled podjetja CERO Puconci;

·        čistilna akcija v Občini Puconci.

Projekt voda:

·        pomen vode;

·        varčevanje z vodo;

·        biološka in kemična analiza vode;

Likovni natečaji, razstave, prireditve

·        sodelovanje na različnih natečajih, razstavah in prireditvah;

·        radijska ura na prostem ob Dnevu Zemlje;

·        srečanje eko šol Pomurja ob dnevu Zemlje v Murski Soboti – predstavitev dejavnosti eko šole.

Projekt Šolska vrtilnica:

·        izvajanje dejavnosti v eko učilnici – poudarek na naravoslovnih vsebinah in neposreden stik s šolskim naravnim okoljem;

·        urejanje šolske okolice – sadovnjak, čebelnjak, njiva;

·        permakulturni vrt.

 

Ostale dejavnosti:

·        tradicionalni slovenski zajtrk,

·        eko kviz;

·        eko branje za eko življenje;

·        eko delavnice;

·        sodelovanje z nacionalno koordinacijo, lokalno skupnostjo, Krajinskim parkom Goričko,…

·        projekt Mladi poročevalci – Vse barve naše šole (Ohranjanje našega sveta)

·        dnevi dejavnosti: URE (Električna energija), Zelišča in filcanje, Lokalna samooskrba

·        kampanja Prometna kača (od 3. do 5. r),…

 

Šolski permakulturni vrt  

oktober 2014

 

Šolski živ- žav se odvija v polni meri. Jesen prihaja in razkazuje svoje čare vsak dan sproti. Še vreme se je uneslo in je naklonjeno malim vrtičkarjem. Letošnje skromne pridelke smo pospravili (seveda le tiste, ki so nam jim pustili polži). Občasno se lahko posladkamo z malinami. Fižol kljubuje vremenu, zelje oblikuje svoje glavice, okrasne bučke se šopirijo na gredici in rdeča pesa krasi naš vrt. Učenke pri eko krožku so vrt popestrile s svojim obiskom.  Uredile so gredice in posejale motovilec. Naredili smo še nekaj fotografij, ki so vsekakor vredne ogleda.

fotografije

 

Mentorica J. Lehar

Dostopnost